Kengetallen

Een kengetal is een getal waarin geprobeerd wordt een bepaald verschijnsel uit te drukken en zegt iets over de financiële gezondheid van het bedrijf. Daarbij zijn er verschillende kengetallen vast te stellen (we zullen er in het gedeelte over soorten kengetallen een aantal uitwerken). Bovendien kunnen er met die kengetallen verschillende analyses worden uitgevoerd:

1. Verticale analyse
Hierbij staat centraal dat door middel van het kengetal iets gezegd kan worden over de situatie van de onderneming op dat moment.

2. Horizontale analyse
Belangrijkste van deze analysevorm is dat er gekeken wordt naar de kengetallen in een aantal jaren, binnen dezelfde onderneming.

VOORBEELD
het kengetal: cashflow, van een bedrijf wordt vastgesteld in de jaren 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001. Door deze cashflowkengetallen naast elkaar te leggen, kan er iets gezegd worden over de ontwikkeling daarvan binnen het onderzochte bedrijf.

3. Diagonale analyse
Ook bestaat er nog de mogelijkheid om verschillende bedrijven, uit dezelfde bedrijfstak, met elkaar te gaan vergelijken op basis van de kengetallen. Dat betekent dat van bedrijf A, bedrijf B en bedrijf C het kengetal: cashflow over het jaar 2000 wordt berekend. Daarna worden die getallen naast elkaar gelegd en kan er iets gezegd worden over het bedrijf (A) ten opzichte van andere bedrijven (B en C).

Het zal daarbij duidelijk zijn dat de beste conclusies te trekken zijn uit een analyse die bestaat uit de combinatie van horizontale, verticale en diagonale vergelijkingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.