Indicatoren

Naast het tekenen en lezen van grafieken met behulp van een computerprogramma, van waaruit u voorspellingen probeert te doen naar de toekomst toe, maakt de technische analyse ook gebruik van zogenaamde indicatoren. In feite zijn dat gemiddelden die aan de hand van een bepaalde formule tot stand komen en waarvan de resultaten in een grafiek zijn uit te zetten.

De combinatie van de koersformaties en de indicatoren kunnen u een beter inzicht geven in de markt en kunnen u helpen om een oordeel te krijgen over het voortbewegen van die markt. Op basis van al die gegevens kunt u uw eigen interpretaties geven en besluiten wat u met die informatie gaat doen. Wel is het van groot belang om te weten in wat voor soort markt de koersen zich ontwikkelen. Het is namelijk zo dat de meeste indicatoren in de ene markt betrouwbaarder zijn dan in de andere markt.

In het navolgende zal er een overzicht gegeven worden van een aantal fases die in de aandelenmarkt te onderscheiden zijn waarbij tevens een overzicht wordt gegeven van indicatoren die in die markt het meest gehanteerd worden. Ook zal tot slot van dit gedeelte nader ingegaan worden op het volume (aantal verhandelde aandelen). De volumegegevens zijn van belang om de ondersteuning te vinden voor een bepaalde denkwijze die u ontwikkeld heeft.

In het gedeelte van de indicatoren gaan wij uit van 2 verschillende types van markten:

1.) Trending markets (Dit zijn markten waarin een duidelijke opwaartse of een duidelijk neerwaartse beweging is te zien)
2.) Changing markets (Hierbij gaat het om markten die zich binnen een bepaalde bandbreedte bewegen)
Diverse analisten onderscheiden meerder soorten markten. Wij beperken ons echter tot de hierboven aangegeven types.

In het navolgende zullen dus een aantal indicatoren worden behandeld. Feit is dat, om zicht kunnen krijgen op de indicatoren, een goed computerprogramma noodzakelijk is. Kunnen koersen in principe (hoewel niet aan te bevelen) met het handwerk bijgehouden worden, de formules op basis waarvan de verschillende indicatoren worden bijgehouden zijn daarvoor te uitgebreid en te ingewikkeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.