hoofd en schouders formatie

De hoofd en schouders formatie is een koerspatroon dat bestaat uit minimaal 3 koersgolven (1 hoofd en 2 schouders), waarvan de middelste het grootst is (hoofd). De golven aan de linkerkant en aan de rechterkant zijn kleiner en zijn de zogenoemde schouders.

Het patroon van de hoofd en schouders formatie wordt betrouwbaarder op het moment dat de volumes ook een bepaald patroon vormen. Het gaat dus vooral om een bevestiging van de beweging door de volumes.

Herkenningspatroon
Het gaat om een aandeel, dat in eerste instantie een sterke stijging laat zien, waarbij de eerste top ontstaat (linkerschouder). Belangrijk daarbij is dat de stijging gepaard is gegaan met een duidelijke volumestijging. Na die top treedt er een daling van de koersen op, die samen gaat met een volumedaling. Er zijn dus een aantal beleggers die winst nemen, maar dat zijn er relatief weinig. Verder houdt het merendeel van de aandeelhouders de stukken vast.

Na deze fase beginnen de koersen opnieuw te stijgen, met een toenemend volume. De koers stijgt naar een nieuwe top, die hoger ligt dan de voorgaande top (linkerschouder) en zo dus het zogenoemde hoofd vormt. Kenmerkend daarbij is echter wel dat de volumes, hoewel ze wel toegenomen zijn, niet een duidelijk hogere top laten zien. Deze koerstop wordt gezien als hoog en dat heeft tot gevolg dat er weer winstnemingen plaatsvinden. Dat betekent dus weer dalende koersen, die in dit geval gepaard gaan met dalende volumes.

Opvallend is dat de koersen verder zakken dan de vorige top, terwijl te verwachten mocht zijn dat die top (linkerschouder) als bodem zou gaan werken. Dat dat niet gebeurt, is toch een waarschuwingssignaal.

De laatste fase begint nu. Er is een koersdaling beschreven waarvan de bodem dus lager ligt dan de linkerschouder. Van daaruit vindt er weer een stijging van de koers plaats, die echter nu gepaard gaat met lagere volumes. De stijging eindigt op een nieuwe top (rechterschouder), maar die ligt lager dan de top die we aanduiden met linkerschouder.

Na dit punt willen steeds meer bezorgde aandeelhouders van hun stukken af, terwijl steeds minder mensen interesse hebben om aandelen te kopen.

Kortom:
het aanbod is groter dan de vraag. Dat heeft tot gevolg dat de neklijn met een toename in volume wordt doorbroken. Dat laatste is een sterk verkoopsignaal.

Neklijn: Dit is de lijn die gevormd word door de bodems die zich links en rechts van het hoofd bevinden. De bodem links van het hoofd is de bodem die ontstaan is nadat de eerste top (linkerschouder) was bereikt. De bodem rechts van het hoofd is gevormd nadat de tweede top (het hoofd) was bereikt.

Vaak doet zich na de genoemde doorbraak van de neklijn nog een opleving voor die komt tot aan de genoemde neklijn. Eerst is de koers dus onder de neklijn doorgeschoten (komend vanaf de rechterschouder) om daar vervolgens weer naartoe te gaan. Dit is echter een opleving, de zogeheten pull back, die gevolgd wordt door de daadwerkelijke daling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.