Flags en Pennants

Flags en Pennants zijn koerspatronen die veel voorkomen en die kenmerkend zijn voor een pauze in een snel stijgende of een snel dalende markt. Voor deze pauze moet er dus sprake zijn van een zeer steil koerspatroon. Hetzij naar boven, hetzij naar beneden. Het is in zijn algemeenheid een vrij betrouwbaar koerspatroon en is dus in principe een pauze in een beweging die na die pauze in dezelfde richting verder gaat. Het komt maar zelden voor dat er na die pauze sprake is van een trendomkeer. Het volume is in de sterke daling of stijging die voorafging aan de pauze flink toegenomen. Tijdens de pauze neemt het volume sterk af om na de pauze weer sterk toe te nemen.

De flag wordt gekenmerkt door twee trendlijnen die paralel lopen, die tegen de primaire trend ingaan. Bij een stijgende primaire trend moet de flag dus licht dalend zijn. Bij een primaire trend die dalend is, is de flag dus licht stijgend.

De pennant heeft twee trendlijnen die naar elkaar lopen en de pennant loopt meer horizontaal (terwijl de flag dus tegen de primaire trend inloopt). De pennant lijkt dus wat meer op de eerder behandelde symmetrische driehoek.

Beide koerspatronen zijn over het algemeen te zien in een periode van één tot drie weken en de voltooiing is te herkennen wanneer een trendlijn is doorbroken. In een opwaartse trend wordt dan de bovenste trendlijn doorbroken en in een neerwaartse trend wordt de onderste doorbroken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.