Elliot Wave

Een ander belangrijk persoon die een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de technische analyse is Ralph Elliott. Ook hij was van mening dat het belangrijkste voor de belegger is om de primaire trend die op bepaald moment in de markt is, te ontdekken. Hij stelde na uitvoerige studie vast dat er in de koersgrafieken, bepaalde golfbewegingen te herkennen zijn.

Meer specifiek: volgens Elliott was er steeds sprake van 5 opgaande- en 3 neergaande golfbewegingen. Van daaruit was zijn stelling: de belegger zal altijd moeten handelen in de richting van die trend. Van daaruit komt ook een kreet die ook in de huidige beurs nog steeds opgeld doet:

The Trend is your Friend.

De belangrijkste motor achter deze bewegingen zou de psychologie van de mens zijn. Hij was er van overtuigd dat beleggers voortdurend zich bewegen tussen gevoelens van overdreven pessimisme (resulterend in een neergaande aandelenmarkt) en overdreven optimisme (resulterend in een opwaarts gaande aandelenmarkt) Deze gevoelens zijn terug te zien in de koersgrafieken en beslaan een patroon dat bestaat uit de hier boven genoemde 8 golfbewegingen. Ook die patronen zullen steeds terug keren.

In de Elliott Wave is er in de eerste plaats sprake van een zogenaamde impulsgolf. Dat wil zeggen dat er een golf is die zich in dezelfde richting begeeft als de hoofdtrend. In elke impulsgolf is weer een patroon te herkennen van 5 golven, waarvan er weer 3 een impulsgolf zijn. Deze noemen we dan impulsgolven van een lagere orde. Elke impulsgolf van zo’n lagere orde bestaat weer uit een vijfledige structuur.

Belangrijk uitgangspunt bij deze gedachte is weer dat elke actie op de aandelenmarkt gevolgd moet worden door een tegenreactie. Als de actie van de aandelenmarkt in de richting van het positieve gaat zijn er altijd bewegingen in die positieve trend, die daar juist een correctie op zijn. Die correctieve bewegingen bestaan dan weer uit 3 golven.

De Elliott Wave is binnen de technische analyse onderhevig aan kritiek, met name als het gaat om de objectiviteit er van. Ook is het een ingewikkelde theorie, waarbij enige studie noodzakelijk lijkt. Toch gelooft menig technisch analist dat het zeker een nuttig middel kan zijn om u als belegger een beter zicht te laten krijgen op de primaire bewegingen in de markt.

Deze manier van signaleren kan een hulpmiddel zijn voor de herkenning en vaststelling van trends. Vanuit die gegevens kunnen dan ook andere technieken worden toegepast.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.