Economie

Een (mogelijke) definitie is dat de economie, als wetenschap, zich bezighoudt met de welvaart van mensen en met de goederen en diensten die ze nodig hebben. De genoemde goederen en diensten dienen voor behoeftebevrediging, maar zijn schaars. Dat betekent dat mensen keuzes moeten maken. De economie houdt zich bezig met het geschetste keuzeprobleem. Vanuit deze ‘kern’ kunnen we nu onderscheid maken tussen micro-economie, meso-economie en macro-economie.

Micro-economie
Richt zich vooral op de afzonderlijke bedrijven, wat dus dicht bij de fundamentele analyse komt, waarover u in de cursus meer informatie kunt vinden.

Meso-economie
Hier kan met name belangrijke informatie over bedrijfstakken in naar voren komen.

Macro-economie
Er wordt met name gekeken naar algemene economische factoren. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan begrippen als rente, inflatie, sparen en investeren. Het mag duidelijk zijn dat de economische analyse zich voornamelijk richt op deze macro-economische begrippen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.