Bronnen

Een belangrijke bron om de fundamentele analyse mee te starten, is het jaarverslag van een onderneming. Het is een document waarin de leiding van een bedrijf verantwoording aflegt en informatie verstrekt over het in een bepaalde periode gevoerde beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Verder is het natuurlijk van belang ook tussentijdse berichten, zoals kwartaalcijfers en jaarcijfers, goed te blijven volgen (bijvoorbeeld via de krant, teletekst, vakbladen, enzovoort) en te proberen daaruit conclusies te trekken.

Het genoemde jaarverslag is in de eerste plaats een informatiemiddel. Verder wordt er verantwoording afgelegd over de winst van de onderneming en wordt de verdeling van de winst (aandeelhouders zien dat terug in de dividenduitkering) vastgesteld. Dit onderdeel van het jaarverslag wordt de jaarrekening genoemd. Tot slot wordt er dan verantwoording afgelegd ten aanzien van het gevoerde beleid en wordt er iets gezegd over de toekomstverwachtingen. Dit laatste is belangrijke informatie voor u als belegger.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.