Aankoopregels

In het voorgaande is al enigszins naar voren gekomen dat er bepaalde momenten zijn waarop het meer of minder verstandig is aankopen te gaan doen. Zeker als het daarbij gaat om aandelen. Met opties heeft u in die zin vaak wat meer mogelijkheden. Toch is er prima een soort regel te hanteren, die uw risico’s bij het beleggen tot een minimum kunnen beperken.

Een goede richtlijn is om aandelen en callopties te gaan kopen in het begin van fase 2 (periode van stijgende koersen) en om aandelen te gaan verkopen en/of putopties te gaan kopen aan het begin van fase 4 (periode van dalende koersen). De verhouding tussen de mogelijke winsten en de te lopen risico’s is daarbij het meest optimaal. Bovendien hoeft u zich verder niet druk te maken over eventuele koersschommelingen. U volgt eigenlijk alleen maar de koerscyclus. Wilt u inderdaad een zo laag mogelijk risico bij de aankoop en verkoop van aandelen, dan kunt u de volgende stelregels gaan hanteren:

1.) In de eerste plaats wacht u rustig af tot een aandeel dat u op het oog heeft inderdaad duidelijk in fase 2 is gekomen, dus de fase van stijgende koersen (maak hierbij dus vooral gebruik van de technische analyse). Daarbij kan het zijn dat u inderdaad wat duurder instapt dan in fase 1, maar u heeft nu ook de redelijke zekerheid dat de koersen inderdaad stijgende zijn en fase 1 echt is verlaten.

2.) Hoe langer fase 1 heeft geduurd, hoe meer particuliere en institutionele beleggers hun geld hebben vastgehouden en dus niet in aandelen hebben gestopt. Dat betekent dat er dus nog veel geld op de plank ligt om omgezet te worden in aandelen. Op het moment dat dat geld wel naar de markt zou komen, kan dat dus stijgende koersen tot gevolg hebben.

3.) Een ander goed teken is het, wanneer het dalgebied groter is dan het topgebied dat er aan vooraf ging. Dit omdat dan de mogelijkheid groter is voor de koersen om vanuit het dalgebied omhoog te schieten. Er is in zo’n geval een groot koersstijgingspotentieel.

4.) Ook grote bewegelijkheid van de koersen, ook wel volatility genoemd, in de eerste fase leidt meestal tot forse stijgingen van de koersen in de volgende fase (2).

5.) Koop alleen die aandelen, die tot een groep behoren die grote kans tot stijgen hebben, bijvoorbeeld internationals, financiële waarden en handelsfondsen. Dit zullen met name de zogenoemde AEX-fondsen zijn.

Houdt u er wel rekening mee dat er een mogelijkheid bestaat, dat een en ander niet op hoeft te gaan. U moet in ieder geval weten wat uw strategie is op het moment dat die verwachtingen niet uitkomen.

Met de genoemde punten in uw achterhoofd kunt u dan redelijk ‘safe’ beleggen in aandelen en opties. Kern van het verhaal is dat u erin slaagt om een goed moment te kiezen waarop u de aandelen van een goed fonds koopt. Wat uiteraard ook van belang is, is het goede moment te kiezen waarop u besluit (voorlopig) afscheid te nemen van een bepaald aandeel. De vraag is dan uiteraard: hoe weet ik nu wat het juiste moment is om een aandeel te gaan verkopen? Het antwoord is niet zo heel eenvoudig, maar ook hier zijn weer richtlijnen te geven. Kenmerkende zaken voor aandelen die in de verkoopzone komen, zijn onder andere:

Als de opgaande beweging (fase 2) op het eind is, ontstaat er een zijwaartse beweging van de koers, wat op een consolidatie van de koers kan duiden. Vaak probeert de koers echter dan weer uit te breken, maar dat mislukt en de koers zakt terug naar de steunlijn. Ondertussen zakt het lange termijn gemiddelde (MA-150) terug naar het niveau van de huidige koers van het aandeel. Bovendien nemen de volumes af. Er is dus minder vraag naar het aandeel. Tot slot is te zien dat de toppen steeds dichter bij de dalen komen te liggen en als laatste signaal is er de doorbraak naar beneden van de steunlijn. Op dit moment is er nog maar één advies: verkopen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.