Wie kunnen er beleggen?

Eigenlijk zijn er twee grote groepen die zich bezighouden met beleggen en speculeren, te weten: institutionele beleggers en particuliere beleggers.

Onder institutionele beleggers verstaan we onder andere pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zij ontvangen veel financiële middelen van de premiebetalers. Die premie wordt vervolgens door hen ingezet. Met andere woorden: de institutionele beleggers zetten de aan hun toevertrouwde premies in om uiteindelijk de premiebetaler van dienst te kunnen zijn, maar ook om winst te maken. Zij worden vaak ondersteund door grote ‘apparaten’ en vele deskundigen op het financiële terrein. Uitgebreide analyses van de aandelenmarkt, van de economische situatie (inclusief factoren die daarop van invloed zijn) en van individuele bedrijven liggen ten grondslag aan de beslissingen die genomen worden over aankoop en verkoop van beleggingsobjecten.

Daarnaast kennen we de particuliere belegger. Daaronder verstaan we de individuele personen, die financiële middelen willen inzetten om extra financiële middelen te verwerven. Zij hebben vaak niet de uitgebreide apparaten ter beschikking, die institutionele beleggers wel kunnen gebruiken. Dat wil echter niet zeggen dat het voor een particuliere belegger onmogelijk zou zijn het beschikbare geld op een goede manier in te zetten, om op die manier zijn of haar kapitaal te vermeerderen.

Soms geldt namelijk: hoe minder u weet, hoe gunstiger het is!

Deze wat eigenaardige uitspraak verlangt een nadere uitleg. Het voordeel van weinig kennis (een bepaalde basiskennis is natuurlijk altijd voordelig en wij durven wel te stellen: onmisbaar) is namelijk dat u zich beter zult kunnen houden aan bepaalde hoofdzaken, die voor u een soort basismethode vormen. Die basismethode bestaat uit een aantal aandachtspunten, die van belang zijn op het moment dat u overweegt uw geld te gaan beleggen.

Wat in ieder geval daarbij af te raden is (zeker als onervaren belegger), is dat u geld inzet dat niet van u is (geleend geld) of dat op korte termijn nodig is voor andere doeleinden (bijvoorbeeld de verbouwing van de keuken). U dient niet meer risico te lopen dan bij uw financiële positie en bij uw persoonlijke omstandigheden verantwoord is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.