Uitgangspunten om te gaan beleggen

Ook als u uiteindelijk heeft besloten u bezig te gaan houden met het beleggen van uw geld in aandelen en/of opties blijft het belangrijk om steeds een aantal zaken voor ogen te houden:

1.) Kies een methode
Als u goed met beleggen bezig wilt zijn, dan is het belangrijk om een bepaalde methode te kiezen. Die methode dient zo te zijn dat u er op een consequente manier mee om kunt gaan en dat u een houvast heeft waarop u steeds terug kunt vallen. Het grote gevaar van het werken zonder een bepaald systeem is dat u op de schommelingen van de markt mee gaat. Daardoor bestaat de kans dat u steeds achter de feiten aanloopt.

2.) Handel consequent naar die gekozen methode
Op het moment dat u gekozen heeft voor een bepaalde methode, moet u zich ervan bewust zijn dat het zaak is om consequent te blijven handelen volgens die methode. U gelooft tenslotte in die methode!
Ga dus consequent te werk en beheers de emoties van hebzucht en angst. Het belangrijkste is daarom discipline. Angst en hebzucht zijn in heel veel gevallen de oorzaak van het mislukken van een bepaald beleggingsbeleid.

3.) Doe ervaring op door te oefenen
Bij heel veel zaken die nieuw voor u zijn, is het belangrijk dat u zich dat eigen maakt door te oefenen. Dit is voor beleggen niet anders. Hoe meer ervaringen u opdoet, hoe zekerder u kunt en durft te handelen. Op het moment dat u daarentegen geen of weinig ervaring heeft met het beleggen, is het onverstandig om grote bedragen te investeren of risicovolle strategieën te hanteren. U kunt op de volgende manieren ervaring opdoen als voorbereiding op het ‘echte’ werk:

I – In eerste instantie kunt u ervaring op gaan doen door op papier te beleggen. U gaat dan fondsen selecteren en besluiten wanneer u, op basis van uw methode, over zou gaan tot aankoop. De transacties kunt u dan noteren op papier. Een andere leuke vorm daarvoor is het meedoen aan een beleggingsspel. Diverse banken geven daar op verschillende momenten de gelegenheid voor.
II – Daarna volgt u het koersverloop van het aandeel en besluit u op welk moment u het aandeel, weer op basis van uw methode, zou gaan verkopen. U kunt vervolgens ook zien wat dit ‘droog-oefenen’ heeft opgeleverd.
III – Al doende krijgt u dan ervaring met de gehanteerde methode. Op het moment dat u voldoende vertrouwen heeft gekregen, kunt u de overstap maken naar het echte werk. Dat zal in eerste instantie betekenen: aan- en verkoop van aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs.

Voorwaarde bij dit ‘droog-oefenen’ is uiteraard wel dat u serieus die keuzes maakt die u in het echt ook genomen zou hebben.

4.) Accepteer verliezen wanneer uw methode dat aangeeft
Eén van de moeilijkste zaken bij beleggen is het aanvaarden van verliezen. Uiteraard gaat niemand beleggen met de bedoeling geld te verliezen. Toch is het zo dat geen enkele belegger alleen maar winst maakt. Af en toe zal een belegger tegen verliezen aanlopen. Verliezen is dus onderdeel van het beleggerspel, maar hoeft niet ernstig te zijn op het moment dat u uw verliezen weet te beperken. Ook hier geldt weer: wees vastberaden in het hanteren van een methode. Bepaal van tevoren hoe ver een koers van een aandeel mag zakken, voordat u afscheid neemt van het aandeel.
Een vraag die u zich dus moet stellen is: kan ik tegen een verlies? Kan ik een eventueel verlies financieel dragen? Kan ik een eventueel verlies psychisch aan of krijg ik slapeloze nachten?
Indien u deze vragen alleen maar negatief kunt beantwoorden, is het wellicht verstandig om u te beperken tot beleggingsvormen met een laag risico.

5.) Ga uit van grote winsten wanneer uw methode dat aangeeft
Dit lijkt het inslaan van een open deur. In de praktijk lijkt het echter een groot probleem te zijn. Op het moment dat er wat tegenslagen zijn geweest, hebben veel mensen nogal eens de neiging om, wanneer het dan wel een keer goed gaat, te snel met een kleine winst tevreden te zijn. Het gehanteerde systeem wordt dan losgelaten en men neemt de winst op basis van ‘angstgevoelens’. Aan de andere kant is het ook van groot belang om niet te hebzuchtig te worden. Bij te lang wachten (‘straks wordt de winst nog groter’) kan de koersrichting bijvoorbeeld omslaan, waardoor juist kleinere winsten (of zelfs verliezen) worden gerealiseerd.

Ook hier geldt nadrukkelijk dat op basis van het gehanteerde systeem moet worden gehandeld om zo de grootst mogelijke winst te behalen. Dit betekent dus dat u op het juiste moment (namelijk het moment, volgens de door u gehanteerde methode) winst neemt.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat u bij het beleggen, zeker als het gaat om het beleggen in aandelen en opties, zoveel mogelijk de emoties uit moet proberen te schakelen. Angst en hebzucht zijn de grootste vijanden van de belegger. U moet proberen een mening te vormen over de toekomst van ondernemingen en economieën, zonder daarbij de stemming van het moment een rol te laten spelen. Die stemmingen kunnen namelijk veranderen, waardoor dezelfde feiten ineens een andere interpretatie krijgen.
Als belegger moet u, tegen de emoties in, vasthoudend zijn aan uw eigen methode. Het is voor u tenslotte duidelijk welke financiële middelen u ter beschikking heeft en wat het risicoprofiel is wat daarbij past. Van daaruit past u uw methode toe, met uw eigen interpretaties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.