Selectieprocedure optie-serie

Om de onderstaande selectieprocedure helder te maken, gaan we ervan uit dat u een Call ING wilt gaan kopen. Daarbij heeft u een aantal calls in gedachten en wel de C april 55,=, de C april 60,= en de C april 65,=. Op dit moment is de koers van het aandeel 60,= en de premie die u betaalt voor de respectievelijke series 5,= , 4,= en 3,=.

1. Verwachte koers en stop-loss koers
U heeft een bepaald fonds in gedachten (ING), waarbij u ervan uitgaat dat het aandeel in waarde zal stijgen tot 70,=. De looptijd van de optieserie die u op het oog heeft, is 100 dagen. Met andere woorden, u verwacht dat het aandeel ING binnen de looptijd van 100 dagen, stijgt van 60,= naar 70,=.

Verder veronderstelt u dat, als de koers zakt naar 58,=, de verwachting die u heeft niet uitkomt en u de optie weer verkoopt. Dat is het stop-loss niveau dat u voor uzelf vaststelt.

In het bovenstaande zitten twee grote valkuilen. In de eerste plaats is het moeilijk om winst te gaan nemen op een niveau dat u denkt: dit gaat lekker, ik houd nog even vast, want dan kan ik straks verkopen met nog meer winst dan nu het geval is. Met andere woorden: de hebzucht ligt op de loer.

De andere kant is om inderdaad uw verlies te gaan nemen op het moment dat u dat als stop-loss niveau heeft bepaald. Vaak komt dan de gedachte: ik wacht nog even, want straks herstelt de koers zich wel en dan heb ik minder verlies dan nu.

Beide gedachten zijn gevaarlijk en eigenlijk funest voor snel en adequaat handelen, iets wat zeker in het geval van optiehandel wel vereist is.

2. Schatting van de waarde
Bij dit onderdeel wordt een en ander verduidelijkt met een rekenschema, waarbij er uitgegaan wordt van de waarde op het moment van de vervaldatum van de optie, dus als de zogenoemde tijdswaarde uit de optie is verdwenen en de koers van het aandeel op 70,= staat.

3. Berekening van het rendement bij de verwachte koers

Uitoefenprijs Premie Waarde Resultaat Rendement
55,= 5 15 10 200%
60,= 4 10 6 150%
65,= 3 5 2 67%

Met de C april 55,= krijgt u (blijkens de tabel) het hoogste resultaat en ook het hoogste rendement. Deze calloptie is het meest In-The-Money (zie eerder genoemde gedeelte over opties in dit boek) en heeft uiteindelijk bij de vervaldatum van de optie het hoogste resultaat.

Deze optieserie zal dus uiteindelijk de meeste winst opleveren. Het rendement wordt berekend met de volgende formule:
Rendement = (Resultaat / Premie) X 100%

4. Vaststellen van het risico
Uiteraard is het belangrijk om te weten wat het rendement van een bepaalde investering zou kunnen zijn. Minstens zo belangrijk is echter de vraag wat het eventuele risico is van een bepaalde optie. Het mogelijk te verliezen bedrag is in principe de premie die u betaalt voor de optie op het moment van aankoop. Ook hierbij is het zo dat de C april 55,= het duurste is omdat u daar de meeste premie voor zult betalen en dus het risico het hoogst is.

5. Berekening van het rendement bij de stop-loss koers
Op het moment dat we ervan uit gaan dat de koers op de expiratiedatum 58,= is, kunnen we het rendement gaan berekenen. We houden dan dus rekening met het feit dat er geen tijdswaarde meer in de premie aanwezig is.

Uitoefenprijs Premie Waarde Resultaat Rendement
55,= 5 3 2 40%
60,= 4 0 4 100%
65,= 3 0 3 100%

6. Berekening van verlies- en winstratio’s
In de bovenstaande voorbeelden komt uiteindelijk naar voren dat de optieserie C april 55,= altijd de beste is. Het kan echter ook gebeuren dat er op basis van het rendement een andere optieserie beter is dan het bekijken op basis van risico. In dergelijke situaties kan de beste optieserie bepaald worden op basis van de winst-verliesratio (W/V). Deze wordt als volgt berekend:

W/V-ratio: Rendement bij de verwachte koers / Rendement bijde stop-loss koers

Terug naar het voorbeeld leidt dat tot de volgende resultaten bij de eerder genoemde optieseries:

C april 55,= 200/40 = 5,00
C april 60,= 150/100 = 1,50
C april 65,= 67/100 = 0,67
Op basis hiervan blijkt dat de C april 55,= de beste optieserie is, vanwege de hoogste waarde bij de winst-verliesratio.

7. Evaluatie
Zoals al vastgesteld, blijkt dat de C april 55,= de beste optieserie is om eventueel aan te gaan kopen. Dit zowel op basis van het hoogste rendement dat eventueel te behalen valt, als op basis van het risico (uitgaande van de stop-loss koers van 58,=). Ook is er dus sprake van de hoogste winst-verliesratio.

Het blijkt dat de C april 55,= zeer koopwaardig is omdat een calloptie koopwaardig is indien de winst-verliesratio > of = 1.

W/V-Ratio: .
> 2 Zeer koopwaardig
> 1 Koopwaardig
= 1 Niet koopwaardig
< 1 Verkoopwaardig
< 0,5 Zeer verkoopwaardig

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.