Preferente aandelen

Het woord preferent geeft aan dat er bepaalde voorrechten zijn. In dit geval houdt dat in dat de houders van preferente aandelen bepaalde voorrechten genieten boven de gewone aandeelhouders.

Het komt er eigenlijk op neer dat deze aandeelhouders voorrechten hebben bij de winstverdeling en voorkeuren hebben in geval van faillissement. Als er nog gelden naar de aandeelhouders kunnen vloeien, dan zijn de preferente aandeelhouders aan de beurt voor de gewone aandeelhouders.

De uitgifte van preferente aandelen kan om verschillende redenen door een onderneming gebeuren:

1.) Een onderneming is in financiële problemen geraakt. Zij heeft dus extra kapitaal nodig en daarom besluit zij extra aandelen uit te geven. De kopers van die (preferente) aandelen zijn dus eigenlijk redders in nood en krijgen in ruil daarvoor de genoemde voorkeursbehandeling.

2.) Een onderneming komt in de situatie van een dreigende, ongewenste, overname. Door extra uitgifte van de (preferente) aandelen wordt er een groot aantal extra stemmen gecreëerd. Op die manier kan een eventuele ‘vijandelijke’ overname worden voorkomen. Dit heeft echter wel vaak een negatieve invloed op de koers van het aandeel. De winst van het bedrijf moet tenslotte verdeeld worden over meerdere aandelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.