Optiestrategieën

Optiestrategieën zijn combinaties van optietransacties, zowel van callopties en putopties als van koop- en verkooptransacties. Daarnaast is het ook mogelijk om callopties en putopties te kopen en te schrijven, in combinatie met het in bezit hebben van aandelen.

In het algemeen geldt bij optiestrategieën dat, hoe meer het beleggingsrisico afneemt, hoe lager de maximale winst zal worden. Andersom is het natuurlijk ook zo: hoe hoger het risico, hoe hoger ook de maximale winstmogelijkheid. Natuurlijk geldt daarbij ook dat het maximale verlies ook hoger kan zijn, waarbij uiteraard wel geldt dat het maximale verlies (behalve bij geschreven opties) beperkt is tot de optiepremie die geïnvesteerd is. Door het kiezen van optiestrategieën kunnen de risico’s aan het door u gekozen risicoprofiel worden aangepast.

Inmiddels heeft u, tijdens het voorgaande deel van de cursus, een verscheidenheid aan kennis opgedaan met betrekking tot de beurs, aandelen en opties.

Er zijn reeds verschillende aspecten van opties en optiehandel de revue gepasseerd, waarbij zowel de voordelen (met een kleine investering, grote rendementen kunnen behalen) als de nadelen (relatief groter risico, vanwege de looptijd van een optie) de aandacht hebben gehad.

In het volgende gedeelte zal vooral worden gekeken naar de mogelijkheden om strategieën te gaan hanteren in de optiehandel. Er is gekozen voor het bespreken van een aantal optiestrategieën, die het meest eenvoudig uit te leggen zijn en die regelmatig voorkomen in de dagelijkse handel. U kunt dat gedeelte bestuderen wat uw aandacht trekt door naar de betreffende verdiepingsstof gaan. Na bestudering van die stof kunt u terug keren naar deze plek in de cursus.

Verdiepingsstof:

I Optiestrategieën in combinatie met aandelen
Risico-indekking
Vergaren van extra inkomsten

II Optiestrategieën (zonder de combinatie met aandelen)

Spread
Price-spread (verticaal)
Time-spread (horizontaal)
Time-price spread (diagonaal)
Straddle
Terugkopen van opties

III Langjarige call-spreads

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.