Opties

Een beleggingsvorm die aan de top van de risicopiramide staat, is de optie. Om de gang van zaken omtrent de optiehandel te kunnen doorgronden, volgt hier een nadere uitwerking van de belangrijkste begrippen:

Optie
Het begrip optie is een bekend begrip uit de huizenhandel. Wanneer u een mooi huis ziet en dat zou willen kopen, dan kunt u besluiten om een optie op het huis te nemen. U spreekt dan met de verkoper af dat hij een bepaalde tijd het huis voor u gereserveerd houdt en niet aan een ander zal verkopen. Dit geeft u dan de tijd om bijvoorbeeld de financiën te regelen. Bovendien zal in de tijd dat de optie geldig is (meestal een paar dagen) de prijs niet veranderen. Komt u in de dagen dat de optie geldig is tot een positief besluit, dan is de verkoper verplicht om het huis aan u te verkopen. Dit tegen de overeengekomen prijs. Op het moment dat u niet tot koop van het huis wilt overgaan, dan vervalt de optie en gaat de koop niet door.

Ook in de aandelenhandel is het mogelijk om te handelen in opties. De definitie die daarbij van belang is: het recht tot koop of verkoop van een bepaalde onderliggende waarde, gedurende een bepaalde termijn, tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Hieruit blijkt dat er een aantal zaken van tevoren zijn vastgelegd in de optie. Er is sprake van een bepaalde onderliggende waarde. In het geval van een optie houdt dat in dat een optie een onderliggende waarde heeft van 100 eenheden (lees aandelen). Bovendien is er een bepaalde termijn vastgesteld waarbinnen het genoemde recht geldig is. Na die termijn vervalt dat recht dus. Tot slot is er sprake van een vastgestelde prijs. Tegen die (uitoefen)prijs zal de eventuele transactie plaats kunnen vinden.

Put en call
Nu u weet wat een optie is, is het ook belangrijk om te weten dat er onderscheid bestaat tussen een calloptie en een putoptie. Bij de definitie van een optie hebben we gezien dat het gaat om het recht om te kopen (call) of het recht om te verkopen (put). Vanuit deze wetenschap komen we dan tot de volgende definities:

Calloptie
Putoptie

Verdiepingsstof
Hefboomwerking
Bescherming op winst van aandelen
Het realiseren van extra inkomsten uit aandelen
Het goedkoop aankopen van aandelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.