Gewone aandelen

Een aandeel is dus een ‘stukje eigendom’ van een bedrijf, dat recht geeft op een gedeelte van de winst van die onderneming. Dit gedeelte van de winst wordt jaarlijks uitgekeerd in de vorm van het zogeheten dividend. Het dividend kan op verschillende manieren worden uitgekeerd aan de aandeelhouder, te weten in contanten of in nieuwe aandelen (stockdividend). Op het moment dat een bedrijf failliet gaat, kan de aandeelhouder niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die boven het aandelenkapitaal uit stijgen. Met andere woorden: de aandeelhouder kan maximaal het geïnvesteerde bedrag kwijtraken.

VOORBEELD
U heeft op 8 januari 2001 een honderdtal aandelen gekocht van het bedrijf Hagemeijer. Daarmee was een bedrag gemoeid van 2500,-. Op 1 juli 2001 wordt het faillissement over Hagemeijer uitgesproken. U verliest daarmee de genoemde 2500,-. Meer dan die 2500,- kunt u echter niet verliezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.