Expiratiedatum

In de definitie van de optie staat aangegeven dat het optierecht gedurende een bepaalde periode geldt. Die bepaalde periode houdt in dat u kunt zien hoeveel tijd u beschikbaar heeft om het recht uit te oefenen om aandelen aan te kopen of te verkopen tegen de van tevoren vastgestelde prijs.

De genoemde periode loopt in de optiehandel altijd af op de derde vrijdag van de aangegeven maand. De genoemde datum noemen we dan de expiratiedatum. Het is echter wel zo dat u ook voor die expiratiedatum in de opties kunt handelen.

VOORBEELD
In de krant staat het volgende optiecontract vermeld: C Philips april 2001 40,=. In dit geval is de expiratiedatum de derde vrijdag van de maand april in 2001.

Het zal u duidelijk zijn dat het dichterbij komen van de expiratiedatum zijn invloed zal hebben op de tijdswaarde, als onderdeel van de optiepremie. Op het moment dat de expiratiedatum namelijk dichterbij komt zal de kans, dat de uitoefenprijs gehaald wordt, afnemen. Dit heeft tot gevolg dat dit deel van de totale premie, de tijdswaarde, in waarde zal dalen naarmate de expiratiedatum dichterbij komt. Hiermee wordt duidelijk waarom de tijdswaarde ook wel verwachtingswaarde wordt genoemd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.