Certificaten van aandelen

In de praktijk onderscheiden we ook nog de zogenoemde aandelen aan toonder en de aandelen op naam. Om de administratie van de aandelen op naam te vergemakkelijken, ging men over tot de oprichting van een administratiekantoor, dat als vertrouwenspersoon optrad. Het administratiekantoor hield de originele aandelen in beheer en gaf een gelijk aantal certificaten (aan toonder) af.

Dit omdat de aandelen aan toonder (aandelen zijn van diegene die ze kan tonen) veel makkelijker te verhandelen zijn dan de aandelen op naam (aandelen zijn van diegene op wiens naam ze staan). Bij de certificaten van aandelen is er onderscheid te maken in:

royeerbare certificaten
Dit wil zeggen dat het de houder van het certificaat vrij staat om het certificaat om te wisselen in een gewoon aandeel.

niet-royeerbare certificaten
Dit wil logischerwijs zeggen dat het de houder van het certificaat niet vrij staat om het certificaat om te wisselen in een gewoon aandeel. Deze niet-royeerbare certificaten zijn een bescherming van een bedrijf tegen een ongewenste overname.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.