Beleggingsvormen

Beleggen is: het geven van een bestemming aan beschikbare financiële middelen, met de bedoeling om er op langere termijn financieel voordeel mee te behalen, terwijl speculeren is: het geven van een bestemming aan financiële middelen, met de bedoeling om er op korte termijn financieel voordeel mee te behalen. De keuze voor beleggen of speculeren hangt dus samen met de beantwoording van de vragen, die u zich bij de uitgangspunten heeft gesteld. Heeft u geld ter beschikking dat u korte tijd beschikbaar wilt stellen, gekoppeld aan een hoog risico? In dat geval kunt (wilt) u risicovol beleggen. Heeft u geld ter beschikking dat u lange tijd beschikbaar wilt stellen, gekoppeld aan weinig risico? In dat geval kunt (wilt) u weinig risicovol beleggen. Uiteraard zijn verschillende tussenvormen mogelijk.

Risicoprofiel
Bij beleggen en speculeren spelen een tweetal factoren een grote rol, namelijk risico en rendement. Beleggen doet u met geld dat u niet direct nodig heeft en waarmee u financieel voordeel wilt halen. Bij beleggen in welke vorm dan ook horen echter ook risico’s. U kunt die risico’s niet ontlopen, maar u kunt wel bewuste keuzes maken ten aanzien van de vraag welke risico’s u kunt en wilt aanvaarden.

Er kan een keus gemaakt worden uit verschillende beleggingsvormen . Bij elke beleggingsvorm hoort een bepaald risico. Een en ander kan in een piramidevorm worden weergegeven:

Opties
Aandelen
Beleggingsfondsen
Obligaties
Sparen
Spaarpot

In bovenstaande piramide is te zien dat het risico van de beleggingsvorm toeneemt, naarmate ze dichter bij de top van de piramide staat.

Het is voor u als belegger dus erg belangrijk om bovenstaande risicopiramide duidelijk voor ogen te houden en van daaruit uw eigen risicoprofiel vast te stellen. Bij elk type belegger behoort namelijk een risicoprofiel: de mate waarin hij/zij bereid is om risico te accepteren. Die acceptatie kan zowel door financiële als door psychische factoren bepaald worden. Een belegger die het risico van een bepaalde belegging financieel wel kan dragen, maar er slapeloze nachten van heeft, heeft geen goede keus gemaakt. Ook het omgekeerde is waar: op het moment dat iemand een bepaalde belegging mentaal goed aan kan, wil dat nog niet zeggen dat die belegging voor hem/haar financieel gezien de juiste is.

Tussen de uitersten van een vrijwel risicoloze belegging en beleggingen met een zeer hoog risico, komen verscheidene gradaties voor. Door uw financiële middelen in verschillende beleggingsvormen, met verschillende risico’s, te beleggen doet u dus aan risicospreiding. Daarnaast is het verstandig om een aantal uitgangspunten te gaan hanteren op het moment dat u zich wat nadrukkelijker bezig gaat houden met beleggen. Er is al eerder aangegeven dat het belangrijk is om uzelf een aantal vragen te stellen voordat u besluit om daadwerkelijk uw geld te gaan beleggen.

Verdiepingsstof:
Obligatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.